Training open communicatie in de zorg

Wij van Compass Collegial Coach, gevestigd in Amsterdam, geven graag een training om de open communicatie in de zorg te verbeteren. Open communiceren met patiënten en hun naasten is namelijk essentieel om werkplezier te behouden en officiële aanklachten te voorkomen. We besteden in onze training dan ook uitgebreid aandacht aan effectieve klachtencommunicatie voor ieder type zorgverlener. Door open te communiceren worden escalaties van conflicten voorkomen, wat het welzijn van alle betrokken ten goede komt. Daar wilt u toch ook in investeren?

Oog voor u alleen, coaching op maat op geleide van de context.
Door deskundige en gediplomeerde coaches
Coaches buiten uw eigen werkkring, discretie gewaarborgd.

Wat leert u tijdens onze training over open communicatie in de zorg?

Voor een zorgverlener is het erg handig om te weten wat goede klachtencommunicatie is, zodat u conflictescalaties en juridische procedures kunt voorkomen. In onze training over open communicatie in de zorg leert u alles wat u moet weten over dit onderwerp. U krijgt onder andere:

  • Inzicht in wat een patiënt motiveert om een klacht in te dienen.
  • (Zelf)inzicht in wat een aanklacht voor (mentale) gevolgen heeft voor een zorgverlener.
  • Kennis van de de-escalerende instrumenten die u kunt inzetten tijdens moeilijke gesprekken met patiënten.
  • Inzicht in de voordelen van een schuldvrije atmosfeer (‘blamefree culture’) en van open communicatie op de werkvloer.

Hoe verloopt onze workshop?

Onze training over open communicatie in de zorg verloopt als volgt. Allereerst bespreken we in groepsverband een aantal veelvoorkomende klachten waar een zorgverlener zoal tegenaan loopt en de klachtencommunicatie die hier vaak voor gehanteerd wordt. We gaan in op de juridische aspecten en de (mentale) gevolgen voor de betrokken zorgverlener. Daarna bekijken we videobeelden uit de praktijk en bespreken we het belang van goede peer support en open communicatie. Ook oefenen we moeilijke gesprekken aan de hand van ervaringen uit de (eigen) praktijk. Eventueel zetten we hier professionele acteurs voor in. Tot slot evalueren we deze oefensessies aan de hand van gemaakte video-opnamen.

Neem bij interesse of voor meer informatie contact met ons op

Bent u geïnteresseerd in onze training over open communicatie, die gegeven wordt door ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn (geweest) in de zorg? Of heeft u vragen, bijvoorbeeld over in welke mate we ingaan op klachtencommunicatie voor u als zorgverlener? Neem in beide gevallen contact met ons op door te e-mailen naar info@compasscollegialcoach.nl. We reageren zo spoedig mogelijk.